Aanpak openbare ruimte in De Waart

Binnenkort zullen in de wijk De Waart, de openbare ruimten, stoepen, straten, groen, speeltuin en parkeerplaatsen aangepakt gaan worden. Om de wijkbewoners hierover te informeren en mee te laten denken over de keuze voor speeltoestellen en overige inrichting, werd er op dinsdag 10 oktober een bijeenkomst georganiseert op de hoek van de Waart – Waartplein (bij Waart 38).

Waartplein 16.00- 19.00 uur

Iedereen van de wijk,is van harte welkom om dinsdagmiddag 10 oktober tussen 16.00 en 19.00 uur langs te komen op de hoek van de Waart – Waartplein (bij Waart 38). Op deze plek, liet de gemeente tekeningen zien, van wat er allemaal zal gaan veranderen. Ook Woonpartners en de LEVgroep, waren hier  bij aanwezig. Op deze manier kon men hier ook zijn of haar vragen kwijt. Dit vooral betreffende  hun  woning of over de wijk bij Woonpartners of activiteiten, wonen, welzijn en zorg bij de LEVgroep.

Wat zal er veranderen

De stoepen, straten en groenvoorzieningen op het Waartplein, in de Waart en de Matthijs Vermeulenstraat gaan veranderen. De gemeente liet op de bijeenkomst tekeningen zien, hoe dit er allemaal uit kan gaan zien. Ook werden de aanwezigen meegenomen in de ideeën van de gemeente en hoorden ze ook graag de publieke mening over de toekomst van parkeren in de wijk. De gemeente verwachtte van het publiek wel veel vragen,die te maken hadden met het parkeren in het algemeen in deze wijk De gemeente en LEVgroep vertegenwoordigers , probeerden de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden  tijdens deze bijeenkomst.

Mee denken over speeltoestellen

Bij het nieuwe gebouw Opwaarts van Woonpartners, dat onlangs is opgeleverd, aan het begin van de Waart aan de Torenstraat en bij het Waartplein komen speeltuinen. Er wordt natuurlijk aan de kinderen in de wijk gedacht, want die moeten ook aan hun trekken kunnen komen, met de nodige ontspannng. Er is natuurlijk nog geen volledige keuze gemaakt, over welke speeltoestellen er geplaatst zullen gaan worden en hoe de  uitvoering er van  eruit zal moeten zien. Daarover gaat men graag met de wijkbewoners in gesprek en dan kunnen ze ook hun voorkeur keuze kenbaar maken en doorgeven.

De vervolgen stappen

Na deze bijeenkomst worden de definitieve tekeningen gemaakt en gaat het officiële proces in werking. Dit gaat allemaal niet van de ene op de andere dag, maar heeft toch nog wel een paar maanden nodig. Er wordt gedacht, dat men na de zomer van 2024, zou kunnen starten met de eerste werkzaamheden. De werkzaamheden gaan  in verschillende stappen worden uitgevoerd. Daarover zullen de betrokken bewoners, zorgvuldig op de hoogte worden gehouden. Ook komt de gemeente via brief en de website terug, op de keuze van speeltoestellen en parkeren in de wijk. Al bij al zal het een hele klus worden en om het iedereen naar de zin te maken.

Tekst en foto’s , Henk van Dijk

Vergelijkbare berichten