Bouwprojecten in onze stad Helmond

Afgelopen maandag stelden de vijf Helmondse oppositiepartijen kritische vragen over problemen met bouwprojecten in onze stad. Met deze vragen uiten de partijen hun bezorgdheid richting het college van B&W. Afgelopen week had bouw-wethouder Gaby vd Waardenburg nog een tegenvaller te verwerken na een uitspraak vanuit de Raad van State.

Streep door bouwplan

 De rechter zette een streep door het bouwplan in het centrum van Mierlo-Hout. De rechter is het met de buurtbewoners eens dat het plan niet goed is omschreven en dat zoveel extra kantoorruimte niet wenselijk is met de huidige kantoorleegstand in Helmond. De nieuwbouw van bijna 200 zorgwoningen en 2200m2 kantoor gaat niet door.

Bouwen, bouwen, bouwen

“De recente vernietiging van dit bestemmingsplan in Mierlo-Hout is onderdeel van een groter probleem in Helmond. De wethouder haar “bouwen, bouwen, bouwen” benadering mag dan indrukwekkend klinken, maar lijkt meer gericht te zijn op het bouwen van een imago dan op het bouwen van betaalbare woningen.” aldus Willem Boetzkes (raadslid Helder Helmond).

Haastige spoed is zelden goed

Voor Helder Helmond, VVD, CDA, FVD en Mì Hellemonders voldoende reden om vragen te stellen aan het college. De partijen geven aan veel waarde te hechten aan een snelle aanpak om woningen te bouwen maar alleen wanneer dat zorgvuldig gebeurt. Dus een goed onderzoek, juiste planmatige aanpak en het belang van inwoners moet voorop blijven staan. Haastige spoed is zelden goed!

Niet de eerste keer

Ondanks diverse succesvol opgeleverde projecten is het niet de eerste keer dat de gemeente Helmond geconfronteerd wordt met de nadelige gevolgen van deze aanpak. Eerdere bouwprojecten in Stiphout hebben al geleid tot kale vlaktes in de wijk. Met onvrede van bewoners en verenigingen tot gevolg.

Het college heeft 6 weken de tijd om antwoord te geven.

Vergelijkbare berichten