Gereed zijnde bouwwerken aan de Suytkade

Aan de Suytkade begint het stilletjes vol te raken.  Er zijn weer een aantal straten, waarin de huizen oplevering klaar zijn. In loop van de eerste helft van 2023, zijn er al een flink aantal opgeleverd.  De grote vraag blijft er echter nog steeds bestaan. In het bijzonder aan sociale huurwoningen en die van het midden segment, is veel behoefte ook bij de Helmondse bevolking.

Statushouders huisvesten

Ondanks de grote krapte op de Helmondse woningmarkt, heeft ook de gemeente Helmond, van het demissionaire kabinet het verzoek gekregen, voor het onderbrengen van statushouders. Het gaat hier in dit geval om maar liefst 169 mensen, zijnde asielzoekers met een verblijfsvergunning. Dit alles zou dan ook nog in het tweede halfjaar, van 2023 moeten gaan gebeuren. Gemeente ga daar maar aan staan en los het maar op, succes.

Elders in de stad

Ook elders in de stad, wordt in verschillende wijken ook nog aardig gebouwd, zolang dat nog duurt. Je hoort voortdurend, dat architecten bureaus steeds minder opdrachten binnen krijgen en het geven van bouwvergunningen steeds langer duurt.  Dan zal de bouw achterstand alleen maar harder oplopen en zal de roep om huizen steeds feller gaan worden.

Tekst en Foto’s, Henk van Dijk

Vergelijkbare berichten