Helder Helmond dient motie in voor “Voorrang op Huisvesting” om Helmonders prioriteit te geven bij woningtoewijzing

De politieke partij Helder Helmond heeft aangekondigd een belangrijke motie in te dienen
met als kernpunt “Voorrang op Huisvesting in Helmond”. De motie heeft als belangrijkste
doel om Helmonders voorrang te geven bij de toewijzing van beschikbare woningen in de
stad. Het is door een wetswijziging die op 12 december jl. werd goedgekeurd door de 1e
kamer dat dit nu mogelijk is.


In een tijd waarin de huizenmarkt landelijk veel aandacht krijgt, ziet Helder Helmond de
noodzaak om eigen inwoners te helpen bij het vinden van een woning. De motie benadrukt
het belang van voorrang op huizen voor inwoners van Helmond boven mensen van buiten
onze stad. De aantrekkingskracht van de Brainport regio maakt dat de huizenprijzen hier
sterk zijn gestegen waardoor bijvoorbeeld starters geen kans meer maken op het vinden van
een betaalbare woning.


Raadslid Willem Boetzkes van Helder Helmond benadrukt: “Helmond is ons thuis, en het is
van het grootste belang dat Helmonders de kans krijgen om in hun vertrouwde omgeving te
wonen en te blijven wonen. Met deze motie streven we ernaar om bijvoorbeeld
thuiswonende twintigers of mensen die in Helmond in de zorg of het onderwijs werken
voorrang krijgen bij de toewijzing van een huur- of koopwoning.”


De motie, die zal worden ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 januari, is
erop gericht met een breed gedragen raadswerkgroep specifieke richtlijnen en criteria op te
stellen om ervoor te zorgen dat de voorrang op huisvesting op een eerlijke en transparante
manier wordt toegepast. Daarnaast benadrukt de fractie van Helder Helmond het belang om
ervoor te zorgen dat de voorrangsregeling transparant en rechtvaardig wordt toegepast.

Over Helder Helmond:
Helder Helmond is een lokale politieke partij die zich inzet voor transparantie,
verantwoording en de belangen van de inwoners van Helmond. De partij streeft naar
beleidsmaatregelen die de levenskwaliteit van de Helmonders verbeteren en een positieve
impact hebben op de stad.


Willem Boetzkes
Raadslid Helder Helmond
woordvoerder wonen
w.boetzkes@raad.helmond.nl
06 55 1 55 625

Vergelijkbare berichten