Helder Helmond dringt aan op snelle actie en oplossing voor afvaldump naast ondergrondsecontainers.

Helmond, 20 juni 2024 – De lokale politieke partij Helder Helmond heeft in een brief aan het
college van burgemeester en wethouders van Helmond haar zorgen geuit over de
toenemende afvalproblematiek rondom ondergrondse containers en inpandige afvalruimtes
van hoogbouwcomplexen. De partij vraagt om snelle en effectieve maatregelen om de
leefbaarheid van de stad te verbeteren.

Helder Helmond, gesteund door CDA, VVD, Forum voor Democratie en Mi Hellemonders,
stelt dat de huidige situatie zorgwekkend is. Raadslid Alexandra Koolen geeft aan: “De
hoeveelheid illegaal gedumpt afval neemt toe, wat leidt tot rommelige en onverzorgde
omgevingen. Dit geldt niet alleen voor de buitenruimte bij ondergrondse containers, maar
ook voor de ruimtes van diverse Verenigingen van Eigenaren (VVE’s).”

Een ander knelpunt dat door Helder Helmond wordt benoemd, betreft de problemen die
ouderen en minder mobiele inwoners ondervinden bij het wegbrengen van hun afval naar de
ondergrondse containers. Koolen: “Er bereiken ons steeds meer berichten dat vooral
ouderen moeite hebben om hun afvalzakken naar de containers te brengen. “Dit leidt tot
frustratie en overlast, niet alleen voor de betrokken bewoners maar ook voor zorginstellingen
en de algehele leefbaarheid van de stad.”

Helder Helmond pleit voor een constructieve oplossing en heeft in gesprek met bewoners
het voorstel gedaan om plantenperkjes rondom de ondergrondse containers te plaatsen. Dit
voorstel was al eerder door Udo Holtappels gedaan maar vond tot op heden geen gehoor.
De plantenperk moet het illegaal dumpen van afval ontmoedigen en tegelijkertijd de
omgeving aantrekkelijker maken.

Helder Helmond hoopt met dit initiatief een constructieve bijdrage te leveren aan het
verbeteren van de leefbaarheid van Helmond. “Het is van groot belang dat we samen
werken aan een oplossing die recht doet aan de belangen van alle inwoners,” aldus Koolen.

Vergelijkbare berichten