Het jubileumjaar van het st.Jozefkoor is afgesloten

Op zondag 8 oktober is het jubileumjaar van het st.Jozefkoor beëindigd. Met een Pontificale Hoogmis in de st.Jozefkerk, met hun eigen optreden in deze bijzondere dienst, gaat alles hierna weer bij het oude verder. Er zijn in dit voorbije jaar een flink aantal bijzondere vieringen en concerten geweest, waarbij het koor zich toch op een andere wijze presenteerde aan het publiek, dan in de zondagse hoogmis. Om dit allemaal nog een terug te horen of te zien, kunt naar de website (www.sintjozefkoorhelmond.nl ) van het koor gaan, om het allemaal nog eens te aanschouwen.

Heel bijzondere Pontificale Hoogmis

Deze Pontificale Hoogmis was wel heel bijzonder, omdat hij werd gecelebreerd door de bisschop van Groningen-Leeuwarden. Hij werd hierbij bijgestaan door twee eerdere pastoors van de parochie, van de Klauw en Smulders en de huidige pastoor Seidel. Er was ook speciaal voor deze hoogmis, een uitgebreid misboekje aangemaakt met daarin ook alle gezangen, die werden uitgevoerd door het koor. Met diaken H. Dings was het gezelschap volledig en werd het een mooie hoogmis, waarbij ook mocht worden meegezongen. Het orgel werd bespeelt door Ine Noyen en ook het st. Catherina Gilde was, evenals bij de opening van het jubileumjaar weer actief  aanwezig. Namens de gemeente Helmond, was wethouder Marita van Lierop aanwezig.

Bijzondere betrekkingen

De komst van de bisschop, Mgr. Dr. C.F van Hout, was wel bijzonder omdat hij in de jaren ’90 nog als diaken in de parochie heeft gewerkt en toen ook het koor heeft vergezeld bij een studie reis naar Frankrijk. Dit vond toen plaats net voor zijn priesterwijding in juni 1993. Dit maakte zijn komst nu naar Helmond, dus ook heel bijzonder. Hij ontmoette vandaag dan ook nog oude bekenden, binnen het st. Jozefkoor, uit die jaren ’90.

Pauselijke onderscheiding

Het hoogtepunt in deze bijzondere Hoogmis kwam aan het einde van de dienst. Er was nog een ware verrassing  voor een koorlid in petto. Degene die verrast zou gaan worden, betrof in dit geval de voorzitter van het st. Jozefkoor, Hans van Saaze. Voor zijn lange staat van dienst in en voor het st.Jozefkoor, was er een verzoek aan de Paus gedaan, om hem een Pauselijke onderscheiding  te mogen uitreiken op deze zondag. Aan het verzoek is ook gehoor gegeven en  zo werd  voorzitter Hans van Saaze, die zelf ook zanger is binnen het koor,  aan het einde van de Hoogmis naar voren geroepen. Hij kreeg nadere uitleg van pastoor Seidel van de voordracht, die hem ten deel was gevallen en de bisschop spelde hem hierna de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice op de borst. Als jongenssopraan begon Hans in 1972 bij de St. Jozefzangertjes en kwam in 1977 bij het Sint Jozefkoor. Hij heeft een halve eeuw wekelijks Gregoriaans gezongen in de St. Jozefkerk. Vanaf 1971 is van Saaze voorzanger en vanaf 1981 vervult hij achtereenvolgens de functie van bestuurslid, secretaris, secretaris/penningmeester, voorzitter/penningmeester en nu voorzitter. Hij was er wel een beetje beduusd van, dat hem dit ten deel was gevallen, op deze bijzondere dag.

Tekst en Foto’s, Henk van Dijk

Vergelijkbare berichten