stemmen - tweede kamerverkiezingen

Stemmen – Tweede Kamerverkiezingen 2023

Op 22 november vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Nederland is een democratie en dat betekent dat iedereen met stemrecht mag stemmen. Je kunt je stem uitbrengen op de politieke partij waar jij het meest mee eens bent. Het is belangrijk om te gaan stemmen, omdat je zelf kunt aangeven hoe je over dingen denkt en omdat jouw stem invloed heeft op hoe het land bestuurd gaat worden.

Stemwijzer

Als je niet weet op wie je moet stemmen, kun je gebruikmaken van een Stemwijzer. De StemWijzer is de meest gebruikte stemhulp in verkiezingstijd. Door 30 stellingen met eens, oneens of geen mening te beantwoorden kunnen kiezers hun standpunten vergelijken met die van politieke partijen. Maar ook voor meer informatie over het stemmen kunt u terecht bij De StemWijzer.

Volmacht

Als de kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen – bijvoorbeeld door ziekte of vakantie – kan hij een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen. Dit heet stemmen bij volmacht.
De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Vaak denken mensen dat hun stem het verschil niet gaat maken, maar als iedereen zo denkt, kan de impact groter zijn dan verwacht. Gebruik deze macht, want iedere stem telt!

Vergelijkbare berichten