Vrijheidsvuur over de Peel is weer verspreid

September is de maand waarin we op grote schaal herdenken dat Zuid-Oost Brabant en Noord Limburg in 1944 zijn bevrijd. De Stichting Vrijheidsvuur de Peel, organiseert jaarlijks de herdenking hiervan.

Historie vuur over de Peel

Dit jaar gebeurde dat, in samenwerking met de gemeente Laarbeek. Het evenement vond hiervoor plaats in het openluchttheater van Mariahout, van waar het vuur symbolisch werd uitgewaaierd over de Peel. Vanuit alle elf Peelgemeenten die deelnamen aan dit festijn, waren de Lopers naar Mariahout gekomen, zij brachten het vuur naar de dorpen rondom de Peel, waar het ontstoken ging worden. In eerdere jaren, werd dit evenement al georganiseerd in de gemeente Asten (2019), Geldrop-Mierlo in 2020, in 2021 (Meijel) en Deurne (2022).

Vrijheidsvuur ophalen

Het vrijheidsvuur was al op maandagavond 18 september, in Eindhoven opgehaald door de lopers uit Laarbeek en zij brachten het vuur naar de kerk en de Mariagrot in Mariahout. Hier verbleef het vuur tot de avond van 19 september.

In Mariahout                                                                                                                    
Op 19 september werd het vuur daar om half zeven weer opgehaald door lopers van de deelnemende gemeenten (7 Brabantse en 4 Limburgse gemeenten) Het vuur werd door een loper van de loopgroep Laarbeek, vanaf de kerk naar het Openluchttheater gebracht, na eerste een ronde door het dorp gemaakt te hebben. Van af kwart voor zeven kwamen ook via diverse routes, de burgemeesters in oude militaire voertuigen aanrijden in Mariahout. Ook de lopers, gilden/schutterijen en de doedelzakspelers kwamen daar toen aan bij het Openluchttheater in Mariahout. Dit alles gebeurde ook allemaal onder enorme grote publieke belangstelling. De stoet werd vooraf gegaan door 1 militaire jeep, gevolgd door de lopers en daarna een 12-tal oude militaire voertuigen. Vanaf het plein voor de kerk bij de grot, stond de Firebrigade Pipes & Drums uit Gemert-Bakel klaar, die stoet vooraf ging en bij aankomst vormden zij een erehaag voor de fakkeldrager en de overige lopers.

Openingswoord

Nadat iedereen binnen het openluchttheater had plaats genomen, nam burgemeester Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek het woord en heette alle aanwezigen welkom. Tijdens de Eed van Trouw, die werd afgelegd door de gilden, werd de eerste strofe van het Wilhelmus gezongen door Yolanda Vos. Hierbij werd door de scouting Lieshout-Mariahout, de Nederlandse vlag gehesen. Hierna brachten Firebrigade Pipes and Drums “Highland Cathedral” ten gehore. Vervolgens was het de eer aan de jeugd burgemeester Aimee van de Kerkhof, zij las een mooi stuk voor. Ook werd er hier bijzondere aandacht besteed aan de lege stoel met schoenen en helm. Dit is de zogenaamde “Vacant Chair “, die de gedachte symboliseert, aan de militair die niet is teruggekeerd uit de strijd en hiermee verkeert deze persoon toch in ons midden. De heer Rudy Wagner viel de eer te beurt, om een verhaal te komen over ellende die Sinti zigeuners en wat hun was overkomen in de 2e Wereld oorlog. Hij sloot zijn verhaal af, door het zingen van een mooi lied.

Ontsteken van het Vrijheidsvuur

Nu was het moment gekomen om het Vrijheidsvuur te ontsteken. Burgemeester Frank van der Meijden nam hiervoor de fakkel met het Vrijheidsvuur in ontvangst en heeft hiermee het Vrijheidsvuur 2023 mogen ontsteken. Hierna ontstaken alle burgemeesters de hun toebedeelde fakkel, die zij later mochten doorgeven aan de lopers, van hun gemeente Na een gezamenlijk fotomoment met de burgemeesters, werden zij door de Kring Kapitein uitgenodigd om aan hun lopers de fakkels te gaan overdragen. Dit was het moment, dat de lopers het aan hun gegeven vuur, nadat het startsein was gegeven, naar hun eigen gemeente mochten gaan brengen.

Vendelgroet en vlag overdracht

Aan het einde van deze geweldige en mooie bijeenkomst, was het de beurt aan de vendeliers van de gemeente Laarbeek, om uit te treden voor het brengen van de Vendelgroet. Dit geheel werd afgesloten met het  “ Will meet again “ dat ook weer door Yolanda Vos werd gezongen. Aansluitend hieraan, werd de VRIJHEIDSVLAG overhandigd door burgemeester Frank van der Meijden, aan burgemeester Elly Blanksma van Helmond. Helmond is in 2024 de stad, die de organisatie van het Vuur over de Peel, in handen krijgt.

Heel bijzonder festijn

Met veel lof voor de organisatie en een goed gevoel over de avonden samenkomst, keerde ieder weer huiswaarts. In de Peel omgeving zullen deze week, nog de nodige bevrijding vieringen gaan plaats vinden.

Door de bijdragen aan de ceremonie van de vele gildebroeders, schutterijen, lopers, veteranen, de Pipes & Drums, zangeres Yolanda Vos, Rudy Wagner, Aimee van de Kerkhof en verschillende sprekers werd het een luister en kleurrijk geheel. Om ± 20.20 uur mochten de lopers met het Vrijheidsvuur vertrekken, naar hun gemeente en werd de ceremonie beëindigd.

80 jaar bevrijd

In 2024 is het 80 jaar geleden dat deze regio bevrijd werd en dit zal ook heel uitbundig met Helmond als centrale plek gevierd gaan worden. Vele organisaties in Helmond en in de Peel, zijn er lange tijd mee bezig, om hier een mooie, bijzondere en spectaculaire Bevrijdingsviering van te gaan maken in 2024.

Tekst en foto’s, Henk van Dijk

Vergelijkbare berichten