Wie gaat de opvolger van burgemeester Elly Blanksma worden

 Op 7 november 2023 gaf burgemeester Blanksma aan geen derde ambtstermijn te ambiëren, waarmee haar burgemeesterschap per 1 november 2024 eindigt. Omdat een gemeente een burgemeester nodig heeft (Artikel 6, Gemeentewet), zal de gemeenteraad van Helmond op zoek moeten gaan naar een opvolger, voor burgemeester Elly Blanksma. Voor de procedure tot benoeming van een nieuwe burgemeester van de gemeente Helmond, dient de gemeenteraad op grond van de Gemeentewet uit zijn midden een vertrouwenscommissie in te stellen, voor de beoordeling van de kandidaten voor deze functie.  

 Afbakening

 De Vertrouwenscommissie neemt het stokje over en zal de kandidaatselectie en voordracht aan de gemeenteraad op zich nemen. In een besloten vergadering kunnen ze spreken over een eerste en tweede voorkeurskandidaat om als burgemeester voor te dragen. Er is een speciale pagina op de website aan gewijd, er wordt gepubliceerd in het lokale huis-aan-huisblad en er worden social media ingezet. In de loop van 2024 zal in een openbare raadsvergadering de uitkomst van de procedure publiek gemaakt worden. Waarnemend voorzitter gemeenteraad is mevr. J.M.G. Spierings – van Deursen en Griffier Dhr. G.J. de Graaf.

Bekendmaking

 Op 7 november 2023 gaf burgemeester Blanksma aan, geen derde ambtstermijn te ambiëren.. Om tijdig in een vaste kroonbenoemde burgemeester te kunnen voorzien, is de vertrouwenscommissie in oprichting aan de slag gegaan, om een profielschets op te stellen voor de nieuwe burgemeester. Deze profielschets is tot stand gekomen met input van inwoners, externe partners, fracties en wethouders. Deze profielschets is woensdag13 maart 2024, aangeboden aan de commissaris van de koning, mevrouw Ina Adema. Zij gaat de vacature van burgemeester van Helmond publiceren en deze aangeboden profielschets daarbij toevoegen.  

Waarom

Het doel van deze profielschets is, dat het voor een geïnteresseerde voor de functie van burgemeester in Helmond zichtbaar is, wat voor gemeente de gemeente Helmond is en wat voor type burgemeester door de gemeenteraad gezocht wordt.

 Argumenten

 Om te solliciteren voor de functie van burgemeester van Helmond, is het noodzakelijk om  een profielschets op te stellen.  Een kanttekening is,dat mogelijke geïnteresseerden, zich niet herkennen in het profiel dat geschetst wordt en daarom niet zullen solliciteren.  Om tot deze profielschets te komen, was er ook een enquête uitgezet , om de mening van de inwoners van Helmond over hun nieuwe burgemeester, te weten te komen.  De uitkomsten van de inwonersenquête, kunnen worden terug gevonden in de profielschets. Behalve op de voor de gemeente gebruikelijke wijze, zal er in een apart communicatietraject, ruchtbaarheid gegeven worden aan de vastgestelde profielschets.

13 maart 2024

Op deze buitengewone raadsvergadering, in het bijzijn van de commissaris van de koning in Noord Brabant, mevrouw  Ina Adema, is er een uitgebreide toelichting op de profielschets voor een nieuwe burgemeester van Helmond gegeven,  door de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad mevr. J.M.G. Spierings – van Deursen . Hierna is er door de raad, positief gestemd over de uitgebreide profielschets.Hiermee was ook het moment aangebroken, dat   de profielschets aan de Commissaris van de Koning  kon worden aangeboden door de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad, mevr. J.M.G. Spierings – van Deursen. Tot slot gaf mevrouw  Ina Adema hierna, een uitgebreide uitleg en toelichting op de te volgen procedure bij deze profielschets.

Laatste woord

Het laatste woord werd gedaan door burgemeester Elly Blanksma. Zij blikte nog even terug, bij deze aller laatste bijeenkomst van de gemeenteraad, in Boscotondo na die vele jaren.  Op 11 april zal de eerste raadsvergadering, in het nieuwe Huis voor de Stad gaan plaats vinden.

Tekst en foto’s, Henk van Dijk

Vergelijkbare berichten