Woonzorgcentrum Savant de Ameide staat er nu al weer 50 jaar

Het is nu al weer 50 jaren geleden, dat er in het begin van de jaren zeventig, de grond op die plek in het centrum aan de Noord Koninginnenwal,  bouwrijp werd gemaakt. Er zou een groot, hoog en ranke flatgebouw gaan verrijzen, met 278 huurappartementen. Het zou het hoogste gebouw van de stad worden, met zijn 42 meter.  De bedoeling van dit alles, was om er een serviceflat voor ouderen van te maken. Tussen de tot standkoming toen en de tijd waarin we nu leven, is een wereld van verschil.

Goede ligging in het centrum

Midden in het centrum van Helmond ligt nu dit woonzorgcentrum van de Ameideflat. In deze gezellige locatie van Savant woonzorg, woont men nu ook dicht bij winkels en voorzieningen. Er is ook professionele zorg op maat aanwezig en er worden diverse activiteiten ontplooid. Het hele gebouw beschikt over mooie en ruime appartementen, waar men zich al snel thuis voelt, tussen al die andere leeftijdsgenoten. Ook zijn er nu twee voorzieningen voor kleinschalig wonen, met wooneenheden voor mensen met dementie.

Gezelligheid en ontspanning

Savant de Ameide, die nu 35 jaren bestaat, biedt verschillende vormen van zorg in, maar ook vanuit de Ameide. Van zelfstandig wonen in hun eigen appartement met zorg in de buurt tot intensieve zorg, in een zeer veilige en afgeschermde woonomgeving. Bovendien is het woonzorgcentrum van alle gemakken voorzien, want er is vandaag de dag een restaurant, een huisartsenpraktijk en ook de fysiotherapeut is dicht in de buurt. Natuurlijk ontbreekt er de kapper en de pedicure ook niet. Verder ontbreekt het ook niet aan gezelligheid en ontspanning, door de vele leuke activiteiten, waaraan iedereen mee kan doen. Ook worden er zeer smakelijke maaltijden verzorgt, in het gezellige restaurant. Op dit moment wonen er 280 bewoners in de Ameide.

Gouden jubileum

Dat men zo een gouden jubileum niet zomaar voor kan laten gaan, is door een jubileum commissie op gepikt. Het waren Stefanie Fontein, de verbinder Adriette van der Wijst en Bram Antonissen, die kar van de organisatie in gang hebben gezet.  Zij hebben de koppen bij elkaar gestoken en hebben de nodige feestelijk plannen ontwikkeld. Zij hadden het plan ontwikkeld, om er met de huidige bewoners en genodigden een hele feestweek van te maken. Al voor dat de zaal open was, stonden de gasten al voor de deur van de grote zaal te wachten, om binnen te komen. Iedereen werd voorzien van een mooi gekleurde broche.  Op 30 oktober om half elf was de feestelijke opening en die werd verricht door Marcel Stevens. Ge wit nog wel, dien dikke van Petazzi mi Skrew Sauws, die waren lang geleden wereld beroemd in Helmond. Het hele gezelschap dat aanwezig was bij de opening bestond uit, Annemiek de Wit, Monique Hertogs, en natuurlijk het feest vierende  bewoners van de Ameide. Er zijn in deze feestweek, elke dag diverse activiteiten gepland, voor de bewoners. Een meezing en dansavond, de frietkar komt langs, een gezellige Pubquiz waar leuke weetjes en vragen voorbij komen. Een kanteltheater, een Elvis show, de Ameide spelen.

Speciale interview tafel

Er was een speciale interview tafel geplaatst met een aanzicht uit de jaren zeventig. In die tijd was het nog de gewoonte, dat er glazen gevuld met sigaretten en pepsels in glazen op tafel stonden. Ook de asbak ontbrak toen niet, een voorwerp dat een beetje uit de tijd is geraakt. De eerste die aan de tafel plaats namen, waren de Ameide directeur Annemiek de Wit en algemeen directeur Monique Hertogs. Beiden waren nog niet zo heel verbonden, maar konden toch al veel van hun bevindingen laten blijken. Hierna was het de beurt aan een gezelschap dat zeer divers was. Het waren een bewoner en enkel medewerkers, oud-medewerkers. Het een mooi, door Marcel Stevens geleid interview met deze personen die al lange tijd aan de Ameide verbonden zijn en waren. Op de foto ziet u naast Marcel, de heer Martens, Lizette, Gerda, Ris en tot slot Fatiha. Er werd hierna nog een mooi schilderij aangeboden voor de bewoners, dit als een herinnering aan het 50-jarig bestaan van de Ameideflat. Hierna werd burgemeester Elly Blanksma en de directeur, door Marcel hartelijk ontvangen. Hij nam met hun, het bestaan van de Ameideflat over die 50 jaren, nog eens gezellig onder de loep. Aan Hans Berkers overhandigde burgemeester Elly Blanksma de jubileumvlag, om die voor het gebouw, in de top te hijsen. Tot slot was er nog een wens van Marcel, hij wilde met alle aanwezige bewoners op de foto. Hij nam zijn telefoon, draaide zich om en maakte de gewenste foto.

De Brabantse troubadour

Maandagmiddag was er gelijk een feestelijk optreden, van de Brabantse troubadour, Tonny Wijnands. Hij speelde op zijn gitaar en bracht hierbij zijn luister en meezingliedjes ten gehore. In korte tijd weet hij dan de zaal te vermaken en is het tranen lachen. Hij weet de aanwezigen ook altijd weer te bewegen, om met hem mee te zingen, als hij er om vraagt. Het zal nog een mooie en gezellige week gaan worden voor de bewoners van de Ameideflat.

Tekst en foto’s, Henk van Dijk

Vergelijkbare berichten